Εκτυπώσεις 3D κατά παραγγελία.

Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε αρχείο και να σας το εκτυπώσουμε. 

Μπορείτε να διαλέξετε την ανάλυση που θα εκτυπωθεί το αντικείμενο, καθώς και αν το επιθυμείται σε συγκεκριμένο χρώμα. 

Με τον υπολογιστή κόστους εκτύπωσης, μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο που έχετε και να πάρετε μια εκτίμηση του κόστους του αντικειμένου το οποίο θέλετε να εκτυπώσετε.