Υπολογισμός Κόστους Εκτύπωσης

Για να πάρετε ενα ενδεικτικό κόστος για το αντικείμενο το οποίο θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε “Upload model” για να μεταφορτώσετε το αρχείο σας και να γίνει μια εκτίμηση του κόστους εκτύπωσης του αντικειμένου σας (Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείου 100Mb). Επίλεξτε την ποιότητα της εκτύπωσης που επιθυμείτε, καθώς και το υλικό εκτύπωσης.

Loading file

Upload Click here to upload or drag and drop your model to the canvas.

The model is too large and has been resized to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large to fit in the printer's build tray. [Hide]

The model is too large, a fitting printer is selected. [Hide]

The model is too small and has been upscaled. [Hide]

Warning: The selected printer can not print in full color [Hide]

Warning: obj models with multiple meshes are not yet supported [Hide]


File Unit:    mm    inch
Scale:
%
 
× ×  cm

	
Material Volume: cm3
Box Volume: cm3
Surface Area: cm2
Model Weight: g
Model Dimensions: x x cm